Vi ste ovde: PočetakSeminari poslovnih veštinaPoslovni bonton i organizaciona kultura

Poslovni bonton i organizaciona kultura

Bonton je francuska reč i znači “dobar ton” i označava pravila lepog i odmerenog ponašanja u privatnom i poslovnom okruženju, a poziva nas na to da budemo fini i dozvolimo drugima da budu fini prema nama.

Četri osnovne reči možete upotrebiti uvek i bez izuzetaka a to su reči- hvala, molim, oprostite, izvolite, a rezultati ovakvog ponašanja su svakako vidljivi u svim interpersonalnim odnosima, bez izuzetaka.

b-01

 

Pogrešna je predstava da je bonton stil lepog ponašanja koje sa sobom nosi jedino visoko društvo, jer ga možemo posmatrati kao univerzalni spektar ponašanja za sve, uvek i na svakom mestu, bilo da smo sami ili u društvu. Bonton je odlično sredstvo za harmonizovanje odnosa među ljudima i ima za svrhu da nam olakša i omogući prijatnost u društvu kao i da ne provociramo druge svojim nepristojnim ponašanjem.

Bonton nam služi i kao nevidljiva barijera od nevaspitanih i neprijatnih ljudi, ali da bi takvo stanje svesti postiglo, potrebno je upoznati bar njegova osnovna pravila. U poslovnom okruženju situacija je takva da više nije uvek dovoljno da samo odlično poznajete svoju profesiju, već neminovno morate da poradite i na lepom ponašanju, kao i na tome da se drugi prijatno osećaju u vašem društvu. Vaši proizvodi ili usluge često se ne razlikuju mnogo od konkurencije, upravo je vaš interni odnos sa potencijalnim klijentom, po nekad ključni faktor hoće ili on ostati kod vas ili otići kod konkurencije.

U ovakav sistem odnosa možemo ubrojiti 4 ključne faze, a to su predstavljanje, upoznavanje, komuniciranje i kancelarijsko poslovanje.

Bonton u poslovnim odnosima je skup pravila neformalnog karaktera koji nam omogućava kvalitetniju komunikaciju i realizovanje poslovnih ciljeva. a kao takav, daje nam i svoj opseg delovanja. Na primer, nepristojno je oskudno se ili nepristojno obući, jer se takvo oblačenje smatra nepoštovanjem u situacijama kada je takozvani “dresscode” obavezan, a takođe se i lično predstavljanje uz uključivanje titule ili sopstvenog naslova, a da pritom za to ne postoji namenska svrha, smatra nepristojnim i neukusnim, jer predstavljanje po bontonu i po dobrim običajima isključuje titule i ostale opise sebe, osim ako situacija to ne zahteva u konkretnom slučaju. Univerzalno posmatrano, svoju organizaciju i sebe možemo predstaviti stavom i neverbalnom komunikacijom, odećom, organizacionom kulturom, kao i sredstvima i profilom zaposlenih. Stav i izgled moraju u što većoj meri da odaju stabilnost, ozbiljnost, prisutnost i pouzdanost.

Odeća mora upotpunjavati sliku koju bi trebalo da predstavljamo. Pođite od oborive predpostavke da niko nema dovoljno vremena da detaljno razmišlja o vama, već da će nesvesno ići linijom manjeg otpora i oceniti vas na osnovu onoga što vidi. Dakle, pre svega, putem vizuelne ekspresije. A to se u poslovnom svetu veoma često i dešava, tako da je formiranje poslovnog imidza neizostavma faza razvoja vašeg poslovnog bontona, a do sada se veoma dobro pokazao imidz sa univerzalnim vizuelnim osobinama, kao što je sklapanje najviše 3 boje u odevanju, a skoro sve svetske korporacije propisuju “Dresscode”, a to su pravila oblačenja koja provereno stvaraju dobar utisak kod potencijalnih klijenata, kao i onaj koji cene vaši saradnici i poslovni partneri, jer je to, jedna od osnova pristojnog ophođenja prema vašem poslovnom okruženju.

Organizaciona kultura se ogleda u urednim i čistim kacelarijama, praznoj kanti za đubre, pedantno sređenim papirima, uvek svežim cvećem, kao i dobro osvetljenom i prozračnom prostorijom. Kad su u pitanju sredstva i zaposleni, selekciju kadrova smatrajte za veoma bitnu stvar pri stvaranju utiska o vašoj organizaciji, a pored njihovih ličnih kvaliteta i dobrog karaktera, pozitivnu sliku stvara i imidz tehničkih sredstava koje koriste, kao što su savremeni mobilni telefoni i automobili. Kada na red dođe predstavljanje, trebalo bi voditi računa da se uvek hijerarhijski predstavlja mlađa osoba starijoj, a ženama sa “gospođo”, bez obzira na bračni status, jer se titula “gospođe” dobija ne samo udajom, već i dobijanjem diploma ili određenim brojem godina, a upamtiti imena sagovornika je veoma važna stvar. Kada se predstavljamo drugoj osobi veoma je važno ustati, uspostaviti kontakt očima, rukovati se, osloviti drugu osobu imenom i na kraju takođe je otpozdraviti imenom i takođe se rukovati. Kada se lično predstavljamo drugoj osobi, to mora biti razgovetno, interesantno, pozitivno i dobro izraženo a to moramo uraditi u trajanju ne dužem od 10 sekundi. Pri pozdravljanju stisak ruke treba biti čvrst, ako sebe predstavljamo kao samosvesnu, stabilnu i pouzdanu osobu.

U suprotnom: labav stisak, meka i opustena šaka govori o tome da je sagovornik nestabilna i nesigurna osoba dok prejak stisak ukazuje na agresivan, grub i nagao karakter. Vlažna ruka uvek odaje nervozu, osim ako nije u pitanju zdravstveni problem.

iStock 000024573290 Small

Kancelarijski bonton podrazumeva individualno ponašanje zaposlenih u kancelarijskom prostoru, on unapređuje interpersonalne odnose u kancelariji, između samih zaposlenih kao i između zaposlenih i potencijalnih klijenata, poslovnih saradnika i ostalih. Ključne osobine svake poslovne grupe su profesionalnost, znanje i dobro ponašanje, kako pojedinačno, tako i spojene u jedinstvenu sliku, jer upravo od takve slike, zavisi uspeh ili neuspeh čitave organizacije. Ključni saveti za kacelarijski rad su posmatranje ljudskih aktivnosti i svesnost mogućnosti svakog zaposlenog, obavljanje onoga što imate uz maksimum produktivnosti u opuštenoj atmosferi, pa makar to bilo i u farmericama, u kliznom random vremenu. Za kancelarijski posao se uvek obucite primereno i naučite imena ljudi sa kojima radite i poslujete. Nikad ne držite noge na stolu i ne konzumirajte žvakaće gume posebno ne dok govorite telefonom. Normativno ponašanje kojim se vodimo u interpersonalnim interakcijama se sastoji od navika, dobrih običaja i standardnih protokola. Običaji su kategorije kojima upravljamo na osnovu zadatih obrazaca izvan sopstvenih kritičkih stavova, utisnuti su u našu ličnu i kolektivnu svest, kao produkt dugogodišnjeg ponavljanja i obezbeđuju kvalitetnije komuniciranje, dok konvencije obuhvataju poslovne ručkove, poslovne razgovore, putovanja i opuštajuća druženja. Protokol je već prostor formalnog komuniciranja u vidu konferencija, sa striktnim redosledom komuniciranja i prioriteta, kao i formalne grupne komunikacije. Interpersonalno komuniciranje ima posebno mesto u poslovnom svetu. a razlike u kulturi, temperamentu ili poslovnim običajima svakako treba poštovati, dok je poslovni bonton jedna komunikacija na višem rangu, u kojoj svaki učesnikmora u svakom trenutku biti svestan svih okolnosti kako bi mogao odgovarajuće na svaku od njih i reagovati.

Naučite kako da sebi kao individualnom poslovnom subjektu ili vašim zaposlenima date neophodne alate kako bi se ponašali u skladu sa poslovnim kodeksom i pravilno predstavili vašu organizaciju klijentima. Unapredite vaše poslovanje, budite po standardima najvećih svetskih kompanija. Moguće je.

Go to top