You are here: HomeLife skills seminarsDream analysis

Analiza snova

 Snovi su temelji našeg karaktera“- Thoreau

Šta su zapravo snovi? Mnogi stručnjaci su pokušavali da daju adekvatan odgovor na jednu ovako mističnu pojavu, fokusirajući se na uslovljenost i kombinaciju psihičkog i fizičkog u čoveku, kao prirodnog fenomena. Snovi se javljaju u određenim fazama spavanja u našoj svesti, kao nizovi slika, emocija, ideja i doživljaja bez naše volje, u određenim fazama spavanja i traju od nekoliko sekundi pa do čitavih 20 minuta. Snovi predstavljaju put koji vodi u dubinu nesvesnog dela ličnosti, vezu sa onim najmističnijim i najskrivenijim u nama.

„San je dokument o sebi, pismo samom sebi“, pisao je poznati psiholog Hal. Snovima se, kako smatra ovaj psiholog, dostavljaju informacije o nama samima kao i o drugima, i o našoj koncepciji sopstvene situacije u svetu.

Jung je govorio da snovi prenose poruke iz nesvesnog, uređujući na taj način čovekov život, njegovo psihičko funkcionisanje i pravce delovanja. Kreativnost koja dolazi iz snova, Jung objašnjava primerima iz istorije umetnosti i nauke, primerima ideja, vizija i rešenja problema do kojih su ljudi dolazili u snovima. Snovi su kompleksna pojava, pa ih nijedna teorija ne može potpuno obuhvatiti i objasniti.

dream-meanings1

Značenje snova je zaista VIA REGIA, kraljevski put do upoznavanja duše“ -Sigmund Freud

Danas, na žalost, ljudi veoma malo obraćaju pažnju na snove, ali ako zavirimo u proslost, susrešćemo se sa paradokosalnom situacijom, da se u periodu pre više stotina godina, mnogo više obraćala pažnja na snove. U antičko doba, Rimljani su tumačili snove kroz aspekt religije i smatrali da su snovi poruke od bogova ili podzemnog sveta mrtvih, oni su se oslanjali na snove kada su tražili izlaz iz kritične situacije ili kada je bilo potrebno doneti neku važnu odluku u životu. Još tada se verovalo da su snovi proročanstva ili u najmanju ruku upozorenja na događaje koji će se desiti u bliskoj ili daljoj budućnosti. U drevnim civilazacijama kao što je Stara Grčka i Egipat, postojale su veoma visoke škole za one koji su hteli da se bave profesijom analize snova i da nose zvanje profesionalnog tumača, gde bi obično radili kao savetnici vladara, kao članovi najbliže vladarske svite.

Od 1900.godine pristupa se naučnom tumačenju snova, zahvaljujući Sigmindu Frojd-u i njegovom kapitalnom delu Tumačenje snova. On je metodom slobodnih asocijacija istraživao sadržaje koje je pojedinac ispoljavao kroz snove i na taj način dolazio do informacija iz Individualnog nesvesnog i do poruke sna. On je smatrao da je san specifični izraz nesvesnog, da nesvesno komunicira simbolima koje je neophodno analizirati u kontekstu životne situacije snevača kako bi interpretacija sna bila korisna i tačna. Smatrao je da snovi imaju veoma važnu funkciju u psihičkom životu i da razumevanje simbola koji se javljaju u snovima omogućavaju snevaču da stekne bolji uvid u sebe.  

Istraživanja o fiziologiji snova dokazuju da svi sanjamo samo što se mnogi od nas ne sećaju svojih snova.  

 „Za život zarađujem sanjanjem“- Spielberg

Ako zamislimo ljudsku psihu kao ledeni breg koji je više od 90 procenata pod vodom, shvatićemo značaj podele na Svesno i Nesvesno (podsvesno) kod svakog čoveka, gde je Svesno kod čoveka upravo samo onaj mali vidljivi deo, iznad vode. To je sve ono što registrujemo svesno i sve ono što mislimo i delamo. Upravo nam ova metafora i govori da je odgovor u nevidljivom delu naše ličnosti, onog čega nismo svesni, jer njemu nemamo svesni pristup i upravo nam taj nevidljivi deo naše ličnosti šalje informacije, jednim specifičnim jezikom, jezikom simbola koji se javljaju u snovima. I upravo je zato i bitno da te poruke dešifrujemo, kako bi shvatili šta nam zapravo ta ogromna baza informacija poručuje, a što može da nam bude od velike koristi u svakodnevnom životu. Tokom nekih istraživanja je utvrđeno da onaj koji sanja, se veoma jasno seća onoga što je sanjao, ali samo u slučaju da se probudi u toku R E M faze. Ovakva istraživanja su objasnila da se tokom spavanja ovakvi periodi ponavljaju na skoro svakih 88 minuta i da su ovi periodi deo standardnog ciklusa sna koji se sastoji od 4 faze koje se smenjuju nekoliko puta tokom spavanja, te da se tokom noćnog spavanja sanja čak i do 5 puta, iako se čovek u uobičajenim slučajevima čovek seća jedno sna koji je poslednji u nizu. Različite vrste snova nam različito poručuju i imaju različit status.

Kompezatorni snovi se mogu javiti u određenim periodima života i imaju kompenzatorsku suštinu. Oni nam na inirektan način nadoknađuju ono što nam nedostaje, po principu „Što je babi milo, to joj se i snilo“. Nakon nekog gubitka, materijalne ili lične prirode, naša psiha je uzdrmana i veoma često sanjamo baš to što nam nedostaje. Gubitak partnera je obično najčešći primer ovakve vrste snova, gde nakon razvoda braka, partner sanja najlepše momente sa tada bivšim partnerom, ono što mu zapravo sa njim nedostaje, čime u psihološki kompenzuju njegovo odsustvo. I bez tumačenja ovakvih snova, oni svakako vrše svoju funkciju.

Jedna od najuzbudljivijih stvari koje možemo da učinimo je da odemo u krevet. Jer niko ne može dotaknuti naše snove.“- Lucas

Tumačenjem snova, sadržaja koji nam dolaze iz nesvesnog, mnogo bolje razmemo realnost, objektivnije sagledavamo stvarnost, ljude i događaje i često i sami uvidimo disproporciju izmedju nesvesne slike o realnosti i one koju svesno forsiramo. U tome je značaj ovakvih snova, koji nam na indirektan način koriguju naš svesni stav o nečemu i nazivaju se Korektivnim snovima. Vrlo često su ohrabrujuće prirode, jer se često osobama sa manjkom samopozdanja, javlja ovakav karakter snova, koji kada se rastumače, zapravo daju podsticaj i ohrabruju. Po pravilu snovi mogu i ukazati na neki veoma važan događaj, ne retko se dešava da se sadržaj snova manifestuje u realnosti. Govorimo o pravim Proročanskim snovima, koji često ukazuju na neku opasnost, koju pravilnim tumačenjem sna možemo i da izbegnemo, čime postižemo i pravi efekat tumačenja sna.

Postoje i Prospektivni snovi koji govore o tome da je neka situacija moguća, koji ne proriču događaje u potpunosti, ali ukazuju na to da postoji šansa da se neka želja realizuje, a da se za to prosto samo treba malo potruditi. Dakle, u pitanju je stepen verovatnoće da će se nešto dogoditi ili ne, ovakvi snovi govore o ličnim potencijalima, a da objektivno sagledamo svoje mogućnosti. Pred mnogim životnim dilemama možemo iz snova veoma često izvući preciznu poruku, objektivne slike stvarnosti, što naš svesni um, često nije u stanju da sagleda.

Snovi koje sanjamo pri ulasku u sasvim novu životnu situaciju kao npr. polazak u školu, odlazak u vojsku, preseljenje u drugu državu, promena radnog mesta su Inicijalni snovi.

Najinteresantnija vrsta snova su Lucidni snovi, gde imate kontrolu nad događajima koje sanjate, predstavljaju pravi benefit za čoveka, jer se čovekovo nesvesno trudi da kroz snove kompenzuje neki nedostatak u realnom životu. Ne bi trebalo da se forsiraju, iako postoje tehnike za to, Lucidno sanjanje je spontano a takvo bi trebalo i da ostane.

Ključni kamen spoticanja za onoga koji hoće da prouče i dešifruje svoje snove je upravo deficit informacija, jer veoma malo  ljudi uspeva da se priseti detaljno svojih snova, a čak i kada ih se sećaju, postavlja se zanimljivo pitanje, a to je da li su nešto dodali i obradili nakon buđenja, svojom sopstvenom improvizacijom. Tumačenje snova izgleda tako što se san pre svega mora upamtiti. Individualni rad sa profesionalnim tumačem, svakako doprinosi tehnici pamćenja snova, a najefikasniji način tumačenja je vođenje Dnevnika Snova, kako bi pamćenje snova dobilo svoj konačni oblik. Naučite da dešifrujete važne poruke koje Vam sopstvena podsvest poručuje. Kako da što bolje zapamtite svoje snove, saznajte koje tehnike možete upotrebiti kako bi što bolje oslušnuli i dešifrovali poruke Vašeg podsvesnog uma, naučite tehnike za bolji san i kako da odstranite strahove, uz pomoć Vaše podsvesti, komletirajte i zaokružite svoju ličnost na najvišem mogućem nivou.

 N.A

 

Go to top