You are here: HomeCorporate skills seminarsTime management

Upravljanje vremenom

“Zagonetka vremena se ne može razrešiti. Ipak, drevni mudraci su pokušavali da na izvestan način bar malo podignu krajičak zavese nad njom uz pomoć simbola i alegorija, da predstave vreme u izvesnim opipljivim obrazima. Jedna od takvih slika jeste Kronos - svirepo i nemilosrdno božanstvo koje proždire sopstvenu decu. Vreme rađa dane i noći: dane - kao svoje sinove, noći - kao kćeri i odmah ih proždire bez ostatka. Vekovi i milenijumi nestaju u utrobi nezasitog vremena. Drevni ljudi nisu mogli da otkriju tajnu vremena. Oni nisu mogli da otkriju tajnu večnosti koja im je izgledala kao neka statika ili pauza između ciklusa kosmičke istorije. Zbog toga je za drevne narode vreme bilo znak osuđenosti, bilo je slično strašnoj zmiji, koja do smrti steže plen u svom zagrljaju.”- Rafail Karelin

 4756316

Prava istina je da je vremenom zapravo nemoguće upravljati. Jedino što možemo da uradimo je to da upravljamo sa samim  sobom u odnosu na vreme. Ne možemo da biramo da li ćemo ga potrošiti, samo kako ćemo ga potrošiti. Panta Rei. Upravljanje vremenom je jedna od najvažnijih životna veština. To je upravljanje događajima i samim sobom kako bi ostvarili željene rezultate, određivanje životnih i radnih prioriteta, produktivnog i učinkovitog rada. Šta nam zapravo ovaj tip dobrog upravljanja omogućava? U prevenciji stresa, povećavanju radne učinkovitosti, ostvarivanju ciljeva i stvaranju balansa u životu. Dobro snalaženje sa vremenom je veština koja se uči a da bi smo to dobro učinili, prvo moramo da analiziramo to kako smo do sada trošili svoje vreme. Gde nam je posao, a gde porodica? Da li imamo vremena za sebe, svoja interesovanja, svoje hobije? Svoje prijatelje? Da li bi tu išta promenili? Da li smo u poslu koji radimo, pre svega produktivni? Produktivnost našeg rada se meri jedinicom uspešnog rada po utrošenom vremenu, a biti produktivan znači imati plan, a svaku obavezu rasporediti gde joj je mesto.

Postoji zanimljiva priča o Pablu Pikasu koji se sticajem okolnosti našao na jednoj pijaci, gde ga je prepoznala jedna žena koja mu je prišla i diskretno ga zamolila da joj nacrta jednu sliku na malom parčetu papira. On je to sa zadovoljstvom uradio, a dotična žena se zahvalila i sva srećna sa crtežom krenula niz pijacu. Pablo je rekao: Ali gospođo, to košta milion dolara! Na šta je ona konstatovala: Ali, na ovo ste potrošili samo 30 sekundi! Na šta je Pablo odgovorio: Znam, ali sam prethodno potrošio 30 godina da bih uspeo da to naslikam za 30 sekundi! Svako mora da odluči šta će da uradi sa vremeon koje mu je u životu dato. Ukoliko želite da znate  koliko je važna jedna godina, pitajte studenta koji je obnovio godinu, a ukoliko želite da znate koliko je važna jedna milisekunda, pitajte Milorada Čavića, koji je za uvek ostati drugi na Olimpijskim igrama. Dakle, vreme je jedini resurs koji se ne obnavlja i baš zato je upravljanje vremenom je jedna od najvažnijih tema u savremenom poslovanju.

Uzmimo još jedan paradoksalni primer: Bill Gatesu se više isplati da nastavi da korača, nego da zastane i podigne 100 dolara, ako mu se slučajno nađu na putu.

Prvi korak upravljanja vremenom je planiranje, kao kamen temeljac svih uspešnih sistema i zahvaljujući njemu imamo pregledniju situaciju stanja u kome se nalazimo i cilja koji hoćemo da postignemo. Plan se uviek može promeniti, ali samo kada imamo plan. Kreiranje uspešnog plana se može motivisati pitanjem „Šta ja zaista želim od života?“, „Koji su moji životni ciljevi?“, „Kako bih voleo da provedem svoje sledeće 3 godine?“. U ovome ne treba odustajati i malim koracima treba uvoditi red i plan u svoj život. Drugi korak je Postavljanje pririteta. Kaže se da je „Najveći pokretač je krajnji rok“. Potrebno je usmeriti vreme i energiju na poslove koji donose najveći rezultat. Jedna od ključnih stvari je raditi visokokvalitetne poslove koji donose najveći profit. Ovi poslovi prirodno nose u sebi izazov i uzbuđenje, povećavaju energiju i produktivnost.

business-growth-dude

„Ne reci nikad da nemaš vremena. Dnevno imaš na raspolaganju isto onoliko časova koliko su imali Nikola Tesla, Helena Rubinštajn, Paster, Mikelanđelo, majka Tereza, Leonardo de Vinči, Albert Anjstajn ili Nelson Rokfeler.“ – Braun

Ovo je važna aktivnost koja nam pomaže da vreme i energiju dobro i kvalitetno koristimo. Identifikovanje zadataka kojima ćemo se najviše posvetiti i koji prvi moraju biti završeni. Ne postoji ni jedno radno mesto na kom se donose odluke i razlika je jedino u tome kolika je važnost donesenih odluka, da li su one strateške ili izvršne, a određivanje priroteta je ključni element lične efikasnosti.

Nakon svih koraka pristupamo obavljanju posla i u kom smo delu najučinkovitiji? Koji su to naši omiljeni poslovi a obavljamo li prvo lagane ili one teže zadatke? Kakava nam je lična misija i vizija, uloga i cilj, prioritet i plan, želja i disciplina. Da li imamo balans između raznih uloga koje imamo u privatnom i poslovnom životu. Da li smo fokusirani na ono što radimo i koliko smo fleksibilni? Da li smo i mobilni po potrebi i koliko smo stvarno efektivni u radu sa ljudima.

„Komadić vremena je komadić zlata. Ali komadićima zlata, ne možemo kupiti vreme“- Kineska poslovica

Upravljajte svojim vremenom na pravi način, kao nečim najdragocenijim što posedujete. „Ono što može da bude urađeno u bilo koje vreme, ne bude urađeno nikada“, pa nema vremena za odugovlačenja. Preuzmete kontrolu nad sopstvenim životom i jedinim neobnovljivim resursom, a to je vaše vreme

Go to top