You are here: HomeCorporate skills seminarsCareer management

Upravljanje karijerom

„Bez obuke nema znanja, bez znanja nema sampouzdanja, bez sampouzdanja nema pobede“ - Julije Cezar

Veština upravljanja karijerom ("career management skills" – CMS) je veština koja nam omogućava rukovođenje razvojem lične karijere. Odnosi se na način saznavanja i korićenja informacija o sebi, sopstvenom obrazovanju i poslovnom svetu, na veštinu potrebnu za donošenje i provođenje odluka, kao i sprovođenje karijernih promena. Ovo svakako podrazmeva jedan dugotrajan proces koji podrazumeva lični razvoj (obrazovanje i stručno usavršavanje), kao i izgradnju ličnog poslovnog profila. Karijera nije samo posao koji trenutno radite a nije ni firma ili organizacija u kojoj radite, karijera nije ni Vaš stručni tim. Karijera je čitav Vaš život na radnom mestu i ukupnost Vašeg znanja i iskustva. Karijera je ukupna suma svih Vaših veština i svo znanje koje imate, a česta promena firmi menja samo kvantitativnu sliku vaše karijere, ali ne i njen kvalitet.

Upravljanje karijerom je čisto planiranje, šta želite od sebe u svom profesionalnom životu, gde se vidite za dve, tri, pet ili deset godina i šta zapravo želite od sebe u profesionalnom smislu. Ako želite biti preduzetnik, onda to podrazumeva drugačiju strategiju za razvoja karijere od strategije koju bi primenili u slučaju da se vidite na poziciji zapošljenog u nekoj firmi, javnoj ili državnoj ustanovi. Kad je u pitanju preduzetništvo, puno ljudi zapada u problem manjka informisanosti o pravnim i finansijskim okvirima same organizacije jednog takvog pravnog instituta i ne razume dovoljno kako on zapravo funkcioniše, što ih dovodi u mnoge zakonske i finansijske probleme. U drugom slučaju imamo problem pisanja efektne radne biografije, inspirativnog motivacionog pisma, problem najboljeg predstavljanja poslodavcu na budućem razgovoru za posao, kao i prepoznavanje znakova neverbalne komunikacije na razgovoru za posao, kako bi znali u kom smeru da usmerimo istu.

jumping businesswoman downtown

„Obrazovanje je ono što ostane nakon što osoba zaboravi sve, što je naučila u školi.“- Albert Einstein

Živimo u naprednom i turbulentom vremenu, gde je formalna edukacija nedovoljna, a kompletni školski sistem neadekvatan, jer ne odgovara potrebama savremene ekonomije, a znanja i veštine koje smo stekli, zastarevaju brže nego ikada pre i ako ih konstantno ne unapređujemo, gubimo vrednost na tržištu i dovodimo sebe u pravu egzstencijalnu opasnost. Npr.rok trajanja jednog ekonomiste posle četri fakultetske godine, zastareva za samo dve godine života. dakle, za samo dve godine, njegovo znanje zastareva a tržišna vrednost opada. Naša najvrednija imovina je naše znanje a naš najvredniji resurs naše vreme i treba ga iskoristiti u kvalitetnom planiranju.

„Postoji cilj, nikako put. Jer ono što zovemo putem, jeste kolebanje“- Emil Zola

Postavite sebi jedno centralno pitanje, u slučaju da svakog dana idete na posao. Centralno pitanje je: Zašto uopšte svakog dana idete na posao? Zašto svakoga jutra ustajete, oblačite i odlazite na posao, a da to nije novac. Novac je rezultat, pitanje je, koja je svrha? Šta hoćete da postignete u životu? Šta je cilj, dokle želite da stignete, kakav trag iza sebe želite da ostavite.

bigstock-Business-woman-with-her-team-a-48958436

Planiranje karijere uključuje pet koraka:

  • 1. Samoprocenjivanje- koliko znanja i veština zaista posedujemo. Suština je procenjivanju sopstvenih kvaliteta uz neophodnu dozu iskrenosti i samokritičnosti
  • 2. Istraživanje terena, prikupljanje informacija – sagledavanje potencijalnih ponuda, mogućnosti i opasnosti u vezi poslovnih ponuda i u okviru potencijalne organizacije, ali i van nje. Poenta ovakvog istraživanja je u sakupljanju informacija o mogućnostima za zaposlenje.
  • 3. Donošenje odluka i definisanje ciljeva, projekcija sebe – misli se na set kako kratkoročnih, tako i dugoročnih odluka, usmerene na ono što želite da ostvarite u narednom periodu, jednom rečju- dobra strategija.
  • 4. Akcioni plan – odnosi se na niz koraka usmerenih ka ostvarenju postavljenih ciljeva i drugih odluka. Ono podrazumeva definisanje obaveza, dužnosti, resursa i drugih neophodnih mera radi ostvarivanja postavljenog
  • 5. Slediti planirani put – istrajati u planu koji smo za sebe kreirali.

Sami morate shvatiti važnost sopstvene karijere i za nju postati bezuslovno odgovorni. To niko neće učiniti umesto vas a zarad toga je morate usmeravati i izgrađivati sami. Šta zapravo znači lično upravljati svojom karijerom? U prvom redu, to znači upoznati sebe. Razmislite: šta u stvari stvarno želite od svoje karijere? Šta je zajedničko poslovima koje biste vrlo rado obavljali?

Međunarodno istraživanje pod nazivom Work Importance Study (provedeno 80-ih i 90-ih godina 20.veka) utvrdilo je nekoliko najvažnijih vrednosti koje ljudi žele ostvariti kroz posao i vrednosne orijentacije koje vode ka odabiru posla i razvoju karijere. Istraživanje je provedeno u Evropskim, Afričkim i Azijskim državama, a uzevši u obzir važnost i središnju ulogu posla u životu, istaknuto je nekoliko ciljeva koji se kroz posao nastoje ostvariti. Pored ekonomske stabilnosti, identiteta i statusa, prestiža, samoostvarenja, samostalnosti tu su i kreativnost, interpersonalni odnosi i niz drugih. Istraživanja su dala rezultat da se pravac nečije karijere tokom života zapravo ne menja. To znači da sve naše poslovne i životne poduhvate obično pokreće jedna osnovni i ključni motiv. Realno sagledate svoja dosadašnja iskustava, polazišta na kojim morate graditi vašu budućnost, kao i načine na koje ćete vaše profesionalne i vlastite ambicije ostvariti i zadovoljiti.

Go to top